Manastir Bukovo

Smatra se da je podignut u vreme Kralja Milutina, krajem XIII ili početkom XIV veka i da ga je gradio Arhiepiskop Nikodim. Prema arhitektonskim i stilskim karakteristikama, manastiska crkva Svetog Nikole ima sličnosti sa moravskim stilom gradnje koji je karakterističan za period srpske Despotovine ( XV vek). Najstarije i najvrednije freske su: Bogorodica sa Hristom – na svodu i freska Arhanđela Mihajla na ulazu u Crkvu. Poslednji sloj živopisa je rađen 1902. godine u romantičarskom maniru po nacrtu Steve Todorovića. Freske je uradio njegov saradnik, slikar iz Knjaževca, Milisav Marković. Zvono je manastiru poklonio Knjaz Miloš Obrenović, tridesetih godina XIX veka.

ADRESA
Bukovo 
TELEFON
+381 19 543 460 
E_MAIL
kontakt@manastir–bukovo.org 
VEB SAJT
http://manastirbukovo.org